Netradiční vzděláváníV rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se naše škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_18_063, která je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu:    “Netradiční vzdělávání“

registrační číslo:     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014237

období realizace:    1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

celková výše podpory:    1 593 132,-Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární a zájmové aktivity.

Zvolené aktivity – ZŠ:

•    Školní asistent – personální podpora ZŠ

•    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – čtenářská gramotnost

•    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – matematická gramotnost

•    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – cizí jazyky

•    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – osobnostně sociální rozvoj

•    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – polytechnické vzdělávání

•    Vzdělávání pedagogického sboru – inkluze

•    Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

•    Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

•    Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce

•    Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub

•    Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

•    Projektový den ve škole

Zvolené aktivity – ŠD:

•    Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – čtenářská gramotnost

•    Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – polytechnické vzdělávání

•    Klub pro žáky ŠD – čtenářský klub

•    Klub pro žáky ŠD – klub zábavné logiky a deskových her

•    Klub pro žáky ŠD – badatelský klub

•    Projektový den v ŠD


© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign