Šesťáci v archívu

Dne 1. 10. 2019 se naše třída 6. A vydala do mikulovského archívu. V dějepise jsme se zrovna učili o písemných pramenech, tak jsme byli moc zvědaví, jak to v archívu vlastně vypadá.

Přivítal nás pan ředitel a potom se nám věnovala paní archivářka. Dozvěděli jsme se o historii archívu, jak vypadá práce archivářů a prohlédli jsme si vzácné listiny a pečetě vystavené ve vitrínách. Měli tam tolik listin, že kdyby se poskládaly vedle sebe, tak měří asi 4 km. Postupně jsme si prošli knihovnu a depozitáře se starými knihami a kronikami. Viděli jsme třídní knihu ze Základní školy v Dunajovicích a taky kroniku, kde nás zaujal podpis Adolfa Hitlera, který navštívil Mikulov.

Vyrobili jsme si vlastní listinu, na kterou jsme se podepsali husím brkem a přidělali pečeť.

Exkurze se nám moc líbila a těšíme se na další.

                                                                                          Žáci třídy 6. A

V letošním roce máme v šesté třídě žačku Alexandru Elenu Ialinu původem z Rumunska, která se s velkým nadšením pouští do všech úkolů se svými spolužáky a napsala k návštěvě archívu pár vět ve své mateřštině:

„Mi-a plăcut la arhivă am văzut cărți istorice. Am văzut documente vechi.

(Líbil se mi archív, kde jsem viděla historické knihy a staré dokumenty.)

Am cunoscut putin dinistoria cehă.

(O české historii jsem nic nevěděla.)

Am făcut un fel de documen tul clasei.

(Se třídou jsem vytvořila listinu.)

Mă bucur că am mers la arhiva.

(Jsem ráda, že jsem šla do archivu.)

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign