Školní kola olympiád z českého jazyka a dějepisu

Na přelomu listopadu a prosince proběhla školní kola olympiád z českého jazyka a dějepisu.

V českém jazyce žáci nejprve plnili úkoly z oblasti pravopisu, slovotvorby a tvarosloví a poté museli napsat formou prózy slohovou práci.

Téma letošní dějepisné olympiády zní „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“. Žáci tak při plnění úkolů uplatňovali znalosti jak z oblasti politiky, tak i kultury, vědy a techniky.

V letošní konkurenci osmáků a deváťáků se více dařilo žákům osmých tříd.

A tak nás v lednových okresních kolech budou reprezentovat z řad osmáků:

v českém jazyce - Jan Peřina a David Šváb

v dějepise - David Šváb, Jana Minaříková a Jan Peřina

Gratulujeme a držíme palce v okresních kolech!

                                                                                                            Radka Mikulcová

                                                                                                            Renata Hégrová

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign