Žádost o ošetřovné dítěte mladšího 13 let - AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,

podle poslední právní úpravy je možné žádat o ošetřovné na dítě mladší 13-ti let, podrobnosti naleznete v odkaze

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

Pokud jste v souvislosti s uzavřením školy nuceni pečovat o své dítě ve věku do 13 let a nemůžete docházet do zaměstnání, potvrdíme Vám formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Rádi vám zašleme tento formulář již z naší strany vyplněný emailem, případně prostřednictvím EduPage se všemi potřebnými náležitostmi. Prosím, tuto možnost preferujte. Kontaktujte nás na pokorny@zsmikulov.cz či prostřednictvím zprávy v EduPage.

Pokud jste OSVČ, tak budete mít tuto možnost také, formulář v tuto chvíli ovšem není k dispozici. Více informací najdete na

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/

DŮLEŽITÉ: den, od kterého bude rodič žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačí rodič v části B. tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a  ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Vzorově vyplněný tiskopis je umístěn v příloze.
Pokud rodič takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření dětského/školského zařízení.

Nejnovější informace naleznete také na https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Soubory ke stažení:

1) - Vzor_osetrovne.pdf

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign