Veselé učeníčko

Zveme děti v předškolním věku a jejich rodiče do naší školy na Veselé učeníčko, které proběhne vždy ve čtvrtek 9. 2. a 9. 3.  od 16.30 hod. 

Děti budou mít možnost seznámit se hravou formou se školním prostředím, zabaví se u různých zábavných aktivit, potrénují svou pozornost. Přítomnost rodičů je velmi důležitá, neboť mohou získat náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak dále rozvíjet jeho potřebné schopnosti. Mohou vidět svou ratolest při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Aktualita je zařazená v kategoriích: