Ředitelské volno a podzimní prázdniny

Na dny 25. a 26.10.2021 je v naší škole vyhlášeno ředitelské volno. V těchto dnech nebude probíhat žádná, tedy ani distanční, výuka.

Pro žáky navštěvující školní družinu, jejichž zákonní zástupci včas nahlásili svůj zájem, je zajištěn provoz družiny v obou dnech od 7.30 do 16.00 hod. 

Jídelna vaří pouze pro cizí strávníky a odloučené pracoviště mateřské školy. 

Na dva dny volna navazují podzimní prázdniny 27. a 29. 10. 2021, během nichž nebude v provozu ani školní jídelna ani družina.
Žáci se vrátí do školy v pondělí 1. 11. 2021. 


Aktualita je zařazená v kategoriích: