Ve škole byl alchymista!

Ve školním roce 2013/2014 a následujícím se naše škola ve spolupráci s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Břeclav učastní projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.

Žáci 2. stupně školy se na břeclavském gymnáziu v průběhu dalších dvou let zúčastní bloků laboratorních prací z předmětů fyzika, chemie a biologie. Své dovednosti v přírodovědných disciplínách pak mohou prohlubovat v kroužcích, které navazují na výuku výše uvedených předmětů. Je pro ně připravena celá řada dalších aktivit, exkurzí a návštěv vědeckých pracovišť vysokých škol.

Součástí projektu byla v minulých dnech i poutavá hodinová cesta proti proudu času do doby vlády císaře Rudolfa II., zlatého věku alchymie. Osmáci a deváťáci se mohli vrátit o několik století zpět a být svědky výroby mentálního roztoku, přeměny kovů ve zlato a nespočetně dalších "kouzel" v podání mága Gorvina, který svým netradičním projevem plným strhujícího zaujetí ukázal všem zúčastněným krásy, mnohdy a často neprávem obávané, chemie.

Alchymistická dílna na naší škole vznikla díky spolupráci břeclavského gymnázia s Masarykovou univerzitou v Brně, která na projektu participuje. Petra Zavadilíka alias mága Gorvina na naši školu doprovodil doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty MU Brno.

Vyčerpávající informace o projektu naleznete na stránkách Jihomoravského kraje:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=201999&TypeID=2Fotogalerie:

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign