Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018-2019

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019.

Výsledky voleb do školské rady

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s výsledky voleb do školské rady.

Kandidátní listina pro volby do školské rady

V přiloženém dokumentu naleznete kandidátní listinu pro volby zákonných zástupců do školské rady. Volby proběhnou v rámci třídních schůzek v úterý 14. listopadu 2017 v době od 16.30 do 18.30 v kanceláři školy.

Oznámení o konání voleb do školské rady

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s podrobnými informacemi ke konání voleb do školské rady. Volena bude třetina členů školské rady (3 členové) z řad zákonných zástupců žáků.

Nabídka zaměstnání

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E hledá učitele s aprobací Matematika, fyzika, IVT. Více informací poskytne ředitel školy. Kontakt: 519 510 587 pokorny@zsmikulov.cz

Nabídka pracovního místa

ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E hledá asistenta pedagoga. Další informace poskytne ředitel školy na tel. č. 519 510 587, případně emailu pokorny@zsmikulov.cz.

Informace pro rodiče našich budoucích žáků

V přiložených dokumentech jsou informace důležité pro zabezpečení hladkého průběhu příchodu nových žáků, zvláště prvňáčků, do naší školy. 

Přípravná třída

Pro školní rok 2017/2018 otevíráme:

•    1 přípravnou třídu do počtu 15 žáků

•    Přípravná třída se podle § 47 Školského zákona zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Nezbytnou podmínkou je odklad povinné školní docházky.

•    O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přikládá.

•    Obsah vzdělávání v přípravné

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017-2018

V přiloženém souboru se můžete seznámit s výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017-2018.