Aby matematika nestrašila ...

Otázka, kterou jsme si položili na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, zda je opravdu nutné, aby matematika byla pro naše žáky strašákem, je v současné době již zodpovězena. Zjistili jsme, že způsob, kterým jsme tradičně matematiku po léta učili, lze výrazně zlepšit: zvolili jsme unikátní metodu výuky profesora Karlovy univerzity Milana Hejného a jeho týmu, zpracovanou v učebnicích vydaných Nakladatelstvím Fraus, které jsme před čtyřmi lety zavedli na naší ZŠ.

A v čem tedy spočívá zmiňovaný způsob vyučování matematiky? Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět. Učitelé se ve vyučování stávají pouhými průvodci a organizátory výuky, svým žákům nepředávají pouze hotové poznatky, nesnaží se jen cvičit jejich paměť, ale učí je myslet a samostatně tvořit. Pryč je doba počtářských „sloupečků“, mechanického sčítání, odčítání, násobení a dělení. Nastal čas hraní, při němž se děti přirozenou formou učí matematickému myšlení, rozvíjejí svoje komunikativní schopnosti a dovednosti, aniž by si to vůbec uvědomovaly. I ti žáčci, kteří při výuce tradičními metodami byli průměrní či podprůměrní, nyní mohou zažít úspěch. A tak písnička, kterou začíná každá hodina matematiky na 1. stupni naší ZŠ - „Když začíná matika, není žádná panika, vypadá to jako hraní, tohle naše počítání.“- je nejen mezi žáčky velmi oblíbená, ale hlavně pravdivá.

Je na škole a učitelích, zda se pokusí o změnu tradičních přístupů. Vyžaduje to odhodlání, mnoho práce a také pochopení rodičů, kteří vidí své děti dělat něco, s čím sami nemají žádné zkušenosti a hlavně jim nemohou pomoci. Snad je přesvědčí zvýšený zájem dětí o tento předmět, vynikající zkušenosti učitelů ze škol, kde tato unikátní metoda výuky matematiky již sklidila první plody, a také zahraniční úspěchy, jako je zavádění vyučovací metody v sousedním Polsku, v Itálii a proškolování pedagogů týmem autora metody prof. Hejného v kanadském Quebeku.

Na závěr chceme děti a rodiče pozvat 10. ledna 2013 v 16 hodin na Veselé učeníčko pro předškoláky, kde se s novou metodou výuky matematiky na naší škole mohou blíže seznámit.  
© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign