Osmáci jeli na Lipku

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola ve spolupráci s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Břeclav účastní projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.


Proto jsme se my, žáci 8. ročníku ze ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, mohli ve středu 25. března 2015 zúčastnit zajímavého vědeckého výzkumu, který pojednával o čistotě vody a jmenoval se "Ryba na prášcích". 

Společně s našimi vyučujícími J. Panáčkovou a M. Pokorným jsme se autobusem vydali na Drahanskou vrchovinu do malé vesničky Krásensko, kde v historickém objektu Rychta sídlí organizace Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání a nejstarší pobytové ekologické středisko v ČR.  

Po příchodu do budovy nás přivítaly milé a vlídné úsměvy lidí, kteří pro nás připravili celodenní program. Rozdělili nás do několika skupin, ve kterých jsme pracovali až do konce.  Byla pro nás připravena zajímavá prezentace a také osm úkolů, za které jsme získávali body a po půldruhé hodině jsme se mohli stát až „ministry životního prostředí“. Dozvěděli jsme se, že některé obce mají velký problém se znečištěním vod a naším úkolem je stát se ochránci životního prostředí, zjistit rozsah znečištění a navrhnout, jak vše zlepšit. 

Poté jsme se společně vydali ven do krásné přírody, kde nám naši průvodci v praktické části ukázali dva způsoby, jak můžeme za pomoci speciálního přístroje zjistit, kolik je ve vodě dusičnanů a dusitanů nebo také odměřit pH vody a její konduktivitu. Měřili jsme obsah nečistot ve vodě, kterou jsme sami odebrali z jezírka, potůčku a přímo z čističky odpadních vod. Získané informace jsme zapisovali do tabulek. Výsledky našeho měření jsme si na konci programu společně vyhodnotili a zpracovali na plakáty, které jsme si přivezli do Mikulova. Tento program se nám líbil a jsme rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit.


           Za osmáky z Hraničářů B. Horňáčková, M. J. Šťastná, L. Žáková, K. Kubišová

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign