Slavnosti slabikáře

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 proběhlo na naší škole již tradiční pasování prvňáčků na opravdové čtenáře. Obě první třídy se na tuto slavnostní událost pečlivě připravovaly.

Naši prvňáčci se již naučili poznávat spoustu písmenek. Písmenka umí spojit do slabik a ze slabik skládají a čtou slova. A s touto dovedností se na slabikářové slavnosti rodičům pochlubili. S využitím interaktivní tabule si děti zopakovaly písmenkové pohádky, přiřazovaly k obrázkům správné slabiky a pomocí pantomimy a tichého čtení všechny přesvědčily, že čtenému slovu rozumí. Každý čtenář také samostatně přečetl několik slabik a slov. Dále pak děti z 1.A zahrály všem rodičům, prarodičům a kamarádům pohádku O veliké řepě a zarecitovaly básničku. V 1. B se zpívalo, cvičilo a hrála se pohádka O Červené karkulce.

Slavnostní odpoledne se vydařilo a my přejeme našim prvňáčkům mnoho dalších úspěchů nejen v hodinách českého jazyka.


                                    Mgr. Vladimíra Ondrůjová


Fotogalerie:

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign