Abeceda peněz

V listopadu 2018 bylo žákům 4. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů nabídnuto zapojení se do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“, který učí děti na základních školách finanční gramotnosti. Tušili jsme, že to nebude jednoduché, přesto jsme nadšeně souhlasili.

V lednu za námi přišli „parťáci“ z banky – paní Michaela Chovítková a manažer mikulovské pobočky Peter Ižo. Měli pro nás spoustu informací o projektu a také pěknou interaktivní hru, z níž jsme načerpali nové znalosti o finanční problematice. Hlasováním jsme si zvolili ředitele a finančníka společnosti, kteří podepsali smlouvu o půjčce 3000 korun. To bylo velmi

Moje hora Říp

Tradiční výuku na naší škole zpestřujeme žákům nejen exkurzemi, divadelními představeními, besedami s odborníky, ale také různými projekty.

Jeden z projektů byl na téma - Moje hora Říp. Asi každý ví, že si Říp majestátně kotví v Polabské rovině na Řipské tabuli a že je pro nás Čechy symbolem vlastenectví a domova. Ale co je horou Říp, symbolem vlastenectví a domova pro naše sedmáky? To jsme zjistili 19. a 20. února.

Žáci měli měsíc na to, aby se nad zadaným úkolem zamysleli, vytvořili koláž z obrázků, krátkých textů a svou

Deskové hry

UBONGO, UNO, TAKENOKO, TIKAL, ZÁCHRANÁŘI,CATAN, SEMAFORYALHAMBRA, LABYRINT, QUORIDOR, QWIRKLE, SEMAFORY, CARCASSONNE, SCRABBLE…nikdy jste to neslyšeli? To jsou ty velké krabice, které najdeme v každém hračkářství. Možná je máte i někde doma.

Dlouhá, složitá pravidla. Komu by se to chtělo číst a ještě se to učit. Jednou v týdnu už od září hrajeme tyto hry ve škole. Nejlepší dvě hodiny v rozvrhu.

Učíme se spolupracovat, tvoříme týmy, komunikujeme, soutěžíme, vyhráváme a prohráváme. V dubnu jsme pozvali do hry ostatní žáky druhého stupně, všechny, kteří měli zájem. Pravidelní hráči se stali vedoucími jednotlivých

Projektový den ZDRAVÁ 5

Projektový den zaměřený na zdravou výživu proběhl na Základní škole Mikulov, Hraničářů v úterý 10. dubna 2018, a to u žáků 3. ročníku.

Nadace Albert pořádá unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy s názvem Zdravá 5. Je zaměřen na zdravý životní styl především v oblasti zdravého stravování.

Využili jsme lákavé nabídky a pozvali si lektorku Zdravé 5, aby seznámila třeťáčky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování - co je pro naše tělo zdravé a co škodlivé, proč je nutné dodržovat pitný režim, jaké jsou správné

Den bez úrazu 2017

Na středu 26. dubna se všichni prvňáčci ZŠ Mikulov, Hraničářů velmi těšili. Hned ráno se vydali do DDM, kde byl pro ně připraven ve spolupráci s městskou policií preventivně bezpečnostní program s názvem Den bez úrazů. Po příchodu byli žáci rozděleni do několika skupinek a zábavnou formou prověřovali své znalosti na pěti stanovištích. Např. jak se mají správně chovat doma, venku i na výletě, jak zavolat pomoc, jak má správně vypadat povinná výbava jízdního kola a nechyběly ani dopravní značky a plakáty. Největším zážitkem bylo stanoviště s panem policistou. Zde si děti vyzkoušely slalomovou jízdu na koloběžce

Projektový den "Jak se tvoří komiksy"

Dne 6. dubna měli žáci 2. A projektový den. Tento projekt se nazýval “Jak se tvoří komiksy“. Žáci si donesli do školy nejrůznější komiksy, o kterých si s paní učitelkou povídali, dozvěděli se nejrůznější poznatky o historii a tvorbě komiksů. Poté navštívili městskou knihovnu, kde s paní ředitelkou tyto komiksy tvořili. Nejprve se učili, jak takové komiksové bubliny vypadají a jak se tvoří příběh. Jednotlivé scénky umísťovali do panelů, z kterých se komiks skládá. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých vytvářeli příběh ke komiksu, který jim paní ředitelka nachystala. Na závěr děti své příběhy četly. Každý

Doprovodná akce k projektu Ovoce do škol

Ovoce a zelenina je přírodním zdrojem ochranných látek, které děti potřebují pro svůj správný vývoj. I z tohoto důvodu je Základní škola Mikulov, Hraničářů několik let zapojena do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je zvýšit oblibu těchto přírodních produktů, přispět k trvalému zvýšení jejich spotřeby a zlepšit tak zdravotní stav dětí školního věku. Do projektu jsou zapojeni žáci 1. – 5. ročníku, kteří dostávají 2x měsíčně nejrůznější sortiment čerstvého ovoce a zeleniny, někdy i džusy.

V rámci tohoto projektu se žáci 1. stupně zúčastnili zábavně vzdělávacího programu, který se konal v prostorách tělocvičny.

Výuka finanční gramotnosti

Umět hospodařit s penězi a mít svoje finance pod kontrolou, není záležitost jednoduchá, ale velmi potřebná. Proto jsme se na naší škole zaměřili na podporu výuky finanční gramotnosti. Této tématice se věnují již žáci prvního stupně. Učí se výhodně nakupovat, správně zaplatit, počítat ceny zboží, přemýšlí, jak hospodařit se svým kapesným.

Na druhém stupni se učivo objevuje v matematice, pracovních činnostech a občanské výuce. Letos jsme pro oživení výuky využili nabídky České spořitelny a přidali se k projektu Finanční svoboda. Paní učitelky Panáčková a Trávníčková absolvovaly dvoudenní školení zaměřené na podporu metodiky výuky finanční

Multikulturní projekt školní družiny

Ve dvou odděleních školní družiny proběhl týdenní projekt multikulturní výchovy. Děti si společně s paní vychovatelkou povídaly o jiných národech, zvyklostech, rozdílné kultuře a jedinečnosti každého z nás, o dětech z jiných zemí, jiného vyznání, barvy kůže a vysvětlovaly si, proč jsme každý z nás jiný, a jak se k sobě máme správně chovat. V průběhu celého projektového týdne vznikaly výtvarné projekty, které jsou nyní vystaveny v prostorách školy. Děti byly se svojí prací spokojeny.

Tamara Podsedníková, Pavla Filusztková

Jablíčkový den

V prvních listopadových dnech zažili prvňáčci své první projektové vyučování. Úkolem každého žáčka bylo přinést jablíčko, které nás provázelo po celou dobu výuky. Na úterní den se všichni těšili a také se na něj výborně připravili. Z šatníku si děti vybraly oblečení červených barev, s maminkami upekly jablečné pochoutky, vybraly si to nejkrásnější jablíčko a hurá do školy.

Projektový den jsme začali pohádkou O jabloňce a v kruhu jsme si o jablíčkách povídali. Každý dumal nad tím, co by mohl o tomto ovoci říct a jak bychom jablka mohli roztřídit. Nakonec jsme vymysleli, že je

Cena útěchy

Žáčci 1.B se zúčastnili preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt. Současně se mohli zařadit do soutěže vytvořením projektu na toto téma. Děti sestavily leporelo ze svých obrázků veselých zoubků a přidaly i fotografie, které zmapovaly jejich práci na projektu. Žáčci se umístili na jedenácté příčce, což sice neznamenalo zájezd do Prahy, ale i tak mohli být spokojeni. Cena útěchy, kterou za toto místo obdrželi, totiž obsahovala hodnotné dárky – sportovní tašku, věci pro ústní hygienu, potřeby do školy, pexeso i zdravou svačinku. Děti si ocenění i dárků moc považují. Společně jsme poslali děkovný

Veselé zoubky a úspěch v soutěži

V rámci preventivního programu Veselé zoubky se žáci prvního ročníku Základní školy Mikulov, Hraničářů zapojili do výtvarné soutěže nazvané Prevence zubního kazu. Z projektů zaslaných ze škol celé České republiky odborná porota vybrala deset nejlepších – naše děti z 1. A se umístily na skvělém druhém místě.

 Odměnou pro všech deset vítězných tříd byl zájezd do Prahy, do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínkův popletený víkend. Prvňáci měli velikou radost, a tak 1. června na Den dětí odjeli mikrobusem za slíbenou výhrou. Výlet si ještě zpříjemnili prohlídkou zrcadlové síně v Praze na Petříně a

Vzdělávací programy při Regionálním muzeu v Mikulově

V letošním školním roce jsme opět využili nabídky vzdělávacích programů Regionálního muzea v Mikulově.

V dubnu se žáci 7. a 9. tříd vypravili do mikulovské synagogy.

Mladší žáci se v dílně Badatel seznámili s vybranými tématy židovského světa. Při doplňování pracovních listů získali informace o židovských svátcích, zvycích a kuchyni.

Žáci devátých tříd v dílně Hanin kufřík zpracovávali ve skupinkách osudy některých židovských obyvatel za 2. světové války na území Protektorátu Čechy a Morava.


S žáky 6. třídy jsme se zúčastnili na podzim vzdělávacího programu Tajemství Věstonické venuše

Peníze pro kočičky

Děti  1.A. třídy  poslaly penízky na transparentní účet 2900552854/2010 organizace s názvem Nekupuj! Adoptuj! pro opuštěné kočičky. Částka činí 1200 korun. Děkuji rodičům za kladný přístup a pomoc kočičkám.

                                                                                              Marie Chmelinová