Plavání zdar!

Tímto pokřikem se rozloučili žáci 2. a 3. ročníků ZŠ Mikulov, Hraničářů s plaveckým výcvikem.

Od poloviny září až do listopadu vyměnili svoji oblíbenou tělocvičnu za břeclavský bazén. Zde absolvovali celkem 10 lekcí pod vedením zkušených instruktorů. Hlavním cílem bylo prohloubit své plavecké dovednosti, procvičovali a pilovali plavecké styly kraul, prsa a znak, osvojili si správné dýchání, splývání a orientaci pod vodou. K tomu byly využity nejrůznější pomůcky, hry a činnosti. Naučit se všechny plavecké způsoby vyžadovalo mnoho úsilí i trpělivosti a naši školáci to zvládli bravurně. 

Plavecký kurz byl ve třetích ročnících zakončen závody, ve kterých plavci poměřovali své výkony. Prvenství vybojovala Eliška Kubíčková, které tímto blahopřejeme. 

Všichni plavci byli za své dosažené dovednosti odměněni mokrým vysvědčením a musíme podotknout, že ze všech dětí máme velikou radost, jelikož udělaly za uplynulé 2 měsíce obrovské pokroky. Plavecký výcvik byl pro žáky jistě přínosný a doufáme, že svůj plavecký um využijí i v budoucnu. 

Irma Hatzl


Fotogalerie:

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign