Exkurze do Krakova a Osvětimi

Ve dnech 22. a 23. května 2019 se žáci druhého stupně ZŠ Hraničářů vydali na výlet do Polska. I když nám počasí nepřálo, viděli jsme mnoho zajímavých památek i míst.

První den jsme navštívili nádherný hrad, jenž nese název Wawel. Také jsme měli možnost vidět starodávné centrum Krakova, které se podobá antickým městům. Po cestě se nacházely synagogy, které patří mezi dominanty Krakova. Tohle město se také může pyšnit několika krásnými a honosnými kostely. Ve večerních hodinách jsme se zašli podívat do solných dolů ve Věličce. Překypovalo to tam krásou. Nebyla to obyčejná prohlídka, mohli jsme

Návštěva Archeoparku v Pavlově

Koncem ledna jsme my, žáci 8. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů navštívili moderní expozici zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů na světě, Archeopark v Pavlově.

Na počátku jsme zhlédli krátký dokument o vykopávkách, poté jsme se rozdělili do tří týmů badatelů. Nakreslili jsme si mapu pravěkých hor, do které jsme vlepovali kartičky za splněné úkoly. Rozdělili jsme se do skupinek po určitém počtu lidí, kteří měli za úkol zajistit obživu. Vybrali jsme si jednoho zástupce z týmu, ten předváděl pantomimu, zbytek týmu měl nakreslit to, co si myslí, že ten člověk předvádí. Takže například lovený medvěd

Beskydy – lyžařský výcvikový kurz pro žáky 5. tříd

V průběhu měsíce září se žáci pátých tříd dozvěděli radostnou zprávu, že se mohou zúčastnit lyžařského výcviku v Beskydech na chatě P.O.M.A. v termínu od 20. 1. – 25. 1. 2019.

Sraz byl v neděli u naší školy, kde jsme při pláči maminek a radosti tatínků nastoupili do autobusu. Po příjezdu na chatu jsme byli ubytovaní a pak následovala večeře. Po večeři nás pan učitel Odehnal seznámil s programem LVK.

Každý den byl budíček v 7:30 hod. Po snídani a vyčerpávajícím výstupu na svah jsme byli rozděleni do čtyř družstev podle výkonnosti a pustili se

Lyžařský kurz Malenovice

V neděli 20. ledna jsme jeli my, 5. A a také 5. B, na hory do Malenovic v Beskydech.

Když jsme přijeli, mile nás překvapilo naše ubytování. Byl odtud krásný výhled z okna na zasněženou krajinu. Pokoje byly útulné a hezké, sice moc prostoru tam nebylo, ale nám to tak stačilo.

Hned další den ráno po snídani jsme šli lyžovat. Sjezdovka byla moc pěkná a nebyly na ní hrboly. Skvěle se jezdilo a to hlavně díky pánům učitelům a paním učitelkám. Také jsme byli rozděleni do družstev, podle toho, jak kdo umí lyžovat.

Podzimní výlety po stopách naší historie

V září využila naše škola nabídky divadla Líšeň v Brně. Jednalo se o program, který divadlo Líšeň představilo ve spolupráci se sdružením Paměť národa.

Nejprve jsme se zúčastnili komentované prohlídky bývalé věznice na Cejlu.

Naším průvodcem byl známý novinář pan Luděk Navarra. Viděli jsme nejen běžné cely, kde byli drženi vězni, ale také celu smrti, která působila děsivým dojmem. Byli jsme se podívat i na půdě, protože zde byly umístěny háky, na kterých popravovali nacisté za 2. světové války české vlastence. Hlavní popraviště se však nacházelo na jednom z

Magická Anglie

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s průběhem poznávácího zájezdu žáků naší školy do Anglie.

Cesta za padlými vojáky do Hustopečí

V přiloženém dokumentu se můžete spolu s našimi žákyněmi ohlédnout za pietním aktem k výročí konce 2. světové války v Hustopečích.

6. B v Archeoparku

V přiloženém dokumentu se seznamte s tím, jak žáci 6. B prožili den na cestě do minulosti.

Víkingové ve škole

V březnu se u nás ve škole ve velké tělocvičně konalo divadelní představení pro žáky 5. - 9. tříd.

Přijela za námi umělecká skupina Pernštejni s programem Vikingové – mořeplavci a válečníci.

Dozvěděli jsme se, jak vypadal každodenní život Vikingů, jakou měli výzbroj (přilby s rohy ve skutečnosti neměli), že to byli dobří válečníci a mořeplavci. Na svých cestách objevili nová území, např. Island, Grónsko. Zaujalo nás, jak se dokázali orientovat na moři podle hvězd a slunečních hodin.

Ve druhé části programu si herci vybrali z řad žáků deset dobrovolníků. Vytvořili

HRANCL NEWS

Právě vyšlo první a doufáme, že ne poslední číslo HRANCL NEWS. Čtěte v přiloženém souboru!

Návštěva archivu

K podzimu na naší škole patří tradičně návštěva Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově. Ani ten letošní nebyl výjimkou. Děkujeme panu řediteli Svobodovi a všem pracovníkům archivu za jejich vstřícnost a poutavé vyprávění o práci archivářů.  

A jaké zážitky si odnesli naši žáci?

„Se třídou jsme se vydali do archivu, protože jsme si o tomto tématu zrovna povídali v hodinách dějepisu. Věděli jsme, že archiváři pečují o archiválie, že je opravují, bezpečně ukládají, ale i zpřístupňují veřejnosti. V badatelně nás zaujaly staré listiny a pečetě, které jsme si mohli podrobně

Život ve tmě

V pátek 10. 2. 2017 jsme si ve škole naplánovali projektový den, který jsme nazvali Život ve tmě. Měli jsme možnost vyzkoušet si, jak se cítí nevidomí lidé. Jak? Vybrali jsme si dvojici a po celé vyučování jsme byli s ní.

Paní učitelka nám dala článek a my jsme měli zdůraznit to, co je pro nevidomé důležité. Pak jsme si o nevidomých lidech povídali, o jejich pomůckách, např. o slepeckém psovi, slepecké holi a asistentech pro nevidomé.

Hodně zajímavý je způsob, jak mohou nevidomí číst. To písmo se nazývá Braillovo. Pomocí

Družební setkání v Galantě

V neděli 18. prosince 2016 vyrazili vybraní žáci ze ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická na Slovensko do města Galanty na Družební setkání zástupců škol z Galanty, Mikulova a srbského města Bečeje. V hotelu Kaskády, kde jsme byli ubytovaní, na nás čekalo překvapení - osobní setkání s Tomim "Kidem" Kovácsem, což je slovenský reprezentant v boxu.

V pondělí ráno jsme se utkali s těžkým fotbalovým soupeřem – týmem z Bečeje, dalším naším soupeřem byla Galanta a poslední zápas hrály mezi sebou oba týmy z Mikulova.

Vítězem celého turnaje se stal tým z

Na škole byl Mikuláš

Již po mnoho let přináší Mikuláš dětem nějaké malé sladkosti nebo ovoce a jinak tomu nebylo ani tento rok. I k nám přišel Mikuláš. Doprovodila ho jeho početná čertovská a andělská družina složená z žáků 9. ročníku.

Navštívila všechny třídy, a dokonce i nejmenší děti ve školce. I přes to, že se některé děti bály a některé se schovávaly u paní učitelky, našlo se i pár odvážlivců, kteří se pokusili odporovat. S těmito hrdiny si to čerti vyřídili, ale po hezké básničce, nebo písničce a slibu, že už zlobit nebudou, dostali sladkou odměnu.

Na návštěvě v archivu

20. října 2016 třídy 6. A a 6. B ze ZŠ Mikulov, Hraničářů byly na exkurzi ve Státním okresní archivu v Mikulově. Na úvod nás pan ředitel M. Svoboda seznámil se spoustou zajímavých věcí a také nám řekl, jaký je úkol archivu.  Potom si nás po skupinkách rozebrali archiváři. Šli jsme do restaurátorské dílny, kde jsme se dozvěděli, jak paní Štyksová restauruje archiválie, což jsou prastaré knihy, spisy a dokumenty. Také jsme  si mohli napsat brkem a inkoustem pamětní list s voskovou pečetí. Potom jsme šli do dvou depozitářů, kde jsme se podívali do třídního výkazu z

Vzdělávací exkurze do Osvětimi

Žáci 2. stupně se v červnu zúčastnili exkurze do vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi v Polsku, kde za 2. světové války zemřelo 1,1 milionu lidí.

Vyjeli jsme v 7 hodin ráno od naší školy, po cestě jsme měli dvě zastávky a za 5 hodin jsme byli na místě. Jako první nás čekala prohlídka kmenového tábora Auschwitz I. Nejdřív jsme museli projít detektorem kovu, poté jsme dostali sluchátka, přidělili nám průvodkyni a mohli jsme se vydat na prohlídku. Při vstupu do tábora jsme procházeli bránou s velkým nápisem "Arbeit macht frei" (Práce osvobozuje). Bylo tam plno

Vzpomínky na předvánoční vyučování

Že Vánoce skončily? Pro nás rozhodně ne! Ještě dnes vzpomínáme na krásné předvánoční hodiny, které pro nás připravila paní učitelka Masaříková. A co jsme všechno zažili?

Ve dnech 14. – 18. prosince jsme měli v naší třídě barevný týden. Každý den jsme si oblékli oblečení zadané barvy a vyráběli jsme vánoční dárky, ozdoby a soutěžili jsme ve skupinách. Náramně jsme si to užili, byl to báječný týden.


Viktor Šedivý, 5. B

Jazykový pobyt v Londýně

Týdenní ho jazykového pobytu v Anglii se v polovině prosince zúčastnilo dvacet žáků 2. stupně Základní školy Mikulov, Hraničářů.

6. prosince jsme se autobusem a pak trajektem přepravili z francouzského Callais do anglického Doveru a odtud do Londýna. Hned první den jsme viděli London Eye, parlament, Big Ben, Buckinghamský palác, Westminster Abbey, památník obětem 1. a 2. světové války, prošli jsme slavné Trafalgar Square, kde nás zaujaly živé sochy. Velkou pozornost upoutala oblast Chinatown, jež je přesnou kopií Číny. Po náročném dni plném poznávání krás a historie Londýna jsme byli ubytováni po skupinkách v

Výstava v Břeclavi - Hry a klamy

Městské muzeum Břeclav připravilo na podzimní dny pro žáky základních škol interaktivní výstavu Hry a klamy, jež je první ze dvou putovních výstav libereckého vědeckého centra iQPARK snažícího se zpropagovat vědu a vzdělání na světové úrovni, a to vše navíc nenásilnou hravou formou.

Žáci ze 4. B ZŠ Mikulov, Hraničářů se do Břeclavi rozjeli, aby se seznámili s padesáti exponáty ze světa vědy, techniky a přírody určených k vyzkoušení, vyřešení i k soutěžení. A jaké byly jejich zážitky?


Ve čtvrtek 10. prosince se 4. B vydala vlakem na interaktivní výstavu do Břeclavi.

Navštívil nás Mikuláš

V pátek 4. prosince se za žáky ze Základní školy Mikulov, Hraničářů přišel podívat, tak jak již po mnoho let, svatý Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou. Byli jsme to my, na škole nejstarší, deváťáci, kteří jsme žákům hlavně 1. stupně připravili krátké pásmo, jež jsme si sami, dle scénáře L. Žákové, pro děti secvičili.  

Mikulášská družina navštívila i ty nejmenší na naší škole - děti ze školky Sluníčko - třídu Ježečků. Mikuláš vyhlásil pár těch nejzlobivějších a ti nám všem, po splnění nutných úkolů slíbili, že přestanou dělat neplechu. Andělé rozdávající bonbony

Přírodovědná exkurze

Výuka zážitkem je jedna z možností pro získávání znalostí. Proto se žáci ze ZŠ Hraničářů zúčastnili exkurze do Hvězdárny a planetária, v rámci předmětu přírodovědy.

Ve čtvrtek 12. listopadu se naše třída 5. A, spolu s 5. B vydala do planetária v Brně. Jelikož jsme vyjížděli v 7 hodin, museli jsme brzy vstávat. Ranní vstávání nebylo nic příjemného, ale stálo to za to!

Do Brna jsme dojeli jen taktak, protože jsme na dálnici uvízli v koloně. Naštěstí netrvalo dlouho a autobus se dal zase do pohybu. Ani jsme se nenadáli a

Dobrá škola v přírodě v Orlických horách

Žáci 2. a 3. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E se vydali 23. 5. 2015 na týdenní pobyt do Jedlové v Orlických horách. A jak si školu v přírodě užili? Přesvědčte se sami!

Škola v přírodě je něco podobného jako prázdniny, ale bez mobilů, tabletů, PC a rodičů. Na ŠVP je velmi krásně. Občas tam prší, ale jsou tam hezké hory a lesy.

Tentokrát jsme byli za pravěké lidi. Hráli jsme si na lovce mamutů. Moc se nám líbilo převlékání do kostýmů, vypadali jsme jako opravdoví pračlověci. Bylo to super. Škola v

Celý den v pražské ZOO

V úterý 23. září jsme se my osmáci a pár deváťáků vydali do matičky Prahy. Jeli jsme spolu s pátou třídou z naší školy a s páťáky z Valtické, ti jeli na Pražský hrad, kde měli svůj program – výstavu svých obrázků z výtvarné soutěže Hravý architekt.

My starší jsme jeli do ZOO, kde byl pro nás připravený přírodovědný projekt. Jel s námi pan učitel Odehnal a pan učitel Pokorný. Byl pro nás vypraven dvoupatrový autobus. Většina z nás cestu do Prahy prožila s obličejem přilepeným na sklo a pozorováním, kudy to vlastně jedeme.

Dozvuky soutěže o Mikulovu

Dne 26.března šli deváťáci na soutěž o Mikulovu do městského kina. Někteří šli jako soutěžící a někteří jako fanoušci našich týmů. Soutěžící se museli naučit různé zajimavosti a historii našeho města. Ve znalostech jsme byli ze všech pěti týmů nejlepší. Tato soutěž byla zajímavá, zábavná, dozvěděli jsme se informace, které jsme nevěděli a soutěžící si dobře zasoutěžili. Družstvo 9. A, kde byla Karin Kučerová, Jakub Lang a Vojta Lexa bylo na druhém místě, protože první místo nám uteklo bohužel o 1 bod. A druhé družstvo 9. B, kde byl Jan caletka, Viktor Kavula a Tomáš Novotný skončilo

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Žáci deváté třídy, Adéla Musilová a Lukáš Komoň, se dne 7. 2. 2013 zúčastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 30 soutěžících z gymnázií i základních škol byli naši reprezentanti velmi úspěšní. Adéla obsadila dělené 4. - 6. místo, pomyslný bronzový stupínek jí unikl o jeden bod, Lukáš se umístil na 15. - 16. místě.

Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Úspěch Kevina Ruppa

Žák 9. A Kevin Rupp dosáhl v testování německého jazyka žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií významného úspěchu, když v konkurenci cca 2500 žáků dokázal správně odpovědět na všechny položené otázky. Gratulujeme!

Smajlík 1/2012

Žáci 5. A třídy vydávají vlastní časopis, jeho poslední číslo si můžete přečíst právě zde.

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign