Návštěva Archeoparku v Pavlově

Koncem ledna jsme my, žáci 8. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů navštívili moderní expozici zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů na světě, Archeopark v Pavlově.

Na počátku jsme zhlédli krátký dokument o vykopávkách, poté jsme se rozdělili do tří týmů badatelů. Nakreslili jsme si mapu pravěkých hor, do které jsme vlepovali kartičky za splněné úkoly. Rozdělili jsme se do skupinek po určitém počtu lidí, kteří měli za úkol zajistit obživu. Vybrali jsme si jednoho zástupce z týmu, ten předváděl pantomimu, zbytek týmu měl nakreslit to, co si myslí, že ten člověk předvádí. Takže například lovený medvěd utíkal před člověkem, další měli sbírat ryby, a kdo jich měl víc, ten vyhrál. Každý tým měl své jméno a vlastní čelenku, kterou si navrhl.

Po skončení programu jsme měli půl hodiny na to, abychom si to tam všechno v klidu prošli a podívali se, co tam mají.

Program se nám moc líbil a děkujeme, že jsme se tam mohli podívat.

Hana Janoušková, 8. A  ZŠ Mikulov, Hraničářů.

Fotogalerie:

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign