Podzimní výlety po stopách naší historie

V září využila naše škola nabídky divadla Líšeň v Brně. Jednalo se o program, který divadlo Líšeň představilo ve spolupráci se sdružením Paměť národa.

Nejprve jsme se zúčastnili komentované prohlídky bývalé věznice na Cejlu.

Naším průvodcem byl známý novinář pan Luděk Navarra. Viděli jsme nejen běžné cely, kde byli drženi vězni, ale také celu smrti, která působila děsivým dojmem. Byli jsme se podívat i na půdě, protože zde byly umístěny háky, na kterých popravovali nacisté za 2. světové války české vlastence. Hlavní popraviště se však nacházelo na jednom z dvorků, kterými jsme postupně procházeli.

Posledním bodem programu byla divadelní hra Hygiena krve, která nám ukázala hrůzy 2. světové války a nekompromisní jednání nacistů. V závěru představení byly prezentovány texty ze současných militantních neonacistických webů, které nás měly varovatpřed nebezpečnými extrémistickými názory v současnosti.


V říjnu jela naše třída 9. A na vzdělávací výlet do Hustopečí. To, že se Tomáš Garrigue Masaryk narodil v Hodoníně, ví asi každý. Ale že měl velice blízký vztah k Hustopečím, protože se zde narodila jeho matka a oba jeho rodiče jsou pochováni na místním hřbitově, je už méně známé. My jsme se v rámci oslav k výročí vzniku samostatného Československa rozhodli uctít památku našeho prvního prezidenta, a proto jsme se vypravili po stopách jeho rodiny.

Naše cesta začala u školy, odkud jsme se vydali na autobus. Po příjezdu do Hustopečí jsme se rozdělili do předem určených skupin a paní učitelka nám rozdala pracovní listy, které jsme vypracovávali pomocí informačních tabulí, které jsou umístěny na různých místech ve městě. Na tabulích jsme zjistili veškeré informace ke splnění zadaných úkolů.

Poslední zastávka byla na hřbitově, kde jsou pohřbeni Masarykovi rodiče.

I přesto, že byla zima, jsme si to užili a dozvěděli se mnoho nových zajímavostí o životě a rodině Tomáše Garrigua Masaryka.

Děkujeme paním učitelkám Radce Mikulcové a Dagmar Shromáždilové za hezkýa naučný výlet.


za třídu 9. A Eliška Pitrová a Martina Malá


© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign