Naše školní jídelna vaří v současné době denně cca 400 obědů nejen pro pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro cizí strávníky. Každodenně si můžete vybírat z nabídky dvou hlavních jídel. Seznam alergenů jsou zveřejňovány v jídelních lístcích

tel. 519 511 790