Oznamování protiprávního jednání

Dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů se na naši školu vztahuje povinnost zavést vnitřní oznamovací systém spočívající v pověření osoby, která se této problematice bude věnovat.

celá aktualita

Informace o povinnostech školy

Dne 23. 12. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR nové mimořádné opaření, č.j.: MZCR 14600/2021-26/MIN/KAN, účinné od 3. ledna 2022. Toto opatření reaguje na aktuálně se šířící tzv. mutaci Omikron, která způsobuje onemocnění covid-19.

celá aktualita

Výsledky voleb do školské rady

Dne 5.10.2021 proběhly v naší škole volby do školské rady, které byly vyhlášeny na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu vydaného Radou města Mikulov dne 8. 6. 2005. 

celá aktualita

Volby do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu vydaného Radou města Mikulov dne 8. 6. 2005 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupců žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

celá aktualita