Ukrajinské Vánoce v naší škole

Naši školu navštěvuje řada žáků z ukrajinských oblastí postižených válkou. Zároveň na naší škole působí dvě ukrajinské učitelky, které se již staly nedílnou součástí našeho pedagogického sboru: paní Iryna Bezuhla z oděsské školy a paní Marina Sakada z kyjevské školy. A právě ony se rozhodly přiblížit našim žákům ukrajinské vánoční tradice a ve čtvrtek 12. ledna pro nás společně s ukrajinskými žáky připravily pěkný vánoční program.  

Prezentaci přednesla paní učitelka Iryna Bezuhla v českém jazyce, který se během působení na naší škole naučila. V programu zazněly ukrajinské vánoční koledy, povídalo se o vánočních tradicích této země a slyšet jsme mohli také vánoční národní ukrajinské písně, jako např. Štědryk nebo Dobrý večer, pane hospodáři. Naši žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o ukrajinské kultuře a ukrajinští žáci, kteří se vystoupení zúčastnili, mohli na chvíli zapomenout na válečný konflikt a cítit se trochu jako doma. Vystoupení bylo velmi hezké a dojemné. 

Všem prezentujícím žákům děkujeme za milé představení a přejeme, aby Ukrajina co nejdříve žila opět v míru a aby se rodiny z oblastí zasažených válkou, jenž u nás našly přechodný domov, mohly brzy vrátit do svým rodných domovů a ke svým příbuzným.


Aktualita je zařazená v kategoriích: