Rok s ukrajinskými žáky

Naše škola má bohaté zkušenosti s výukou cizinců, proto byla tedy ještě před začátkem invaze ruských vojsk na Ukrajinu určena krajským úřadem jako škola, která se má na Mikulovsku starat o jazykovou přípravu cizinců. Prvního ukrajinského žáka, jehož rodiče našli své přechodné bydliště v Mikulově, jsme přijali již 2. 3. 2022. 

V následujících týdnech dětí z Ukrajiny ve škole přibývalo, jen za měsíc březen loňského roku jsme jich zapsali více než čtyři desítky. Celkově školou zatím prošlo 78 ukrajinských žáků, aktuálně jich naši školu navštěvuje 36. Někteří rodiče se v mezidobí rozhodli pro návrat domů, či zvolili přesun na jiná místa v České republice nebo v Evropě.

Díky prostředkům získaným sbírkou od mikulovských občanů a také sponzorským darům se podařilo vybavit příchozí děti potřebným školním vybavením. V minulém školním roce jim bylo z těchto prostředků hrazeno také stravování ve školní jídelně. 

Od prvních dnů po příchodu těchto dětí jsme se zaměřili na výuku českého jazyka tak, aby se děti mohly co nejrychleji začlenit do třídních kolektivů a alespoň částečně zvládnout učivo v ostatních předmětech. V první fázi se jednalo o dvě hodiny výuky češtiny jako cizího jazyka denně, od školního roku 2022/2023 poskytujeme tuto pravidelnou výuku jednu hodinu denně. 
Neustále pracujeme na integraci těchto žáků do prostředí naší školy a snažíme se všechny děti vést ke vzájemnému respektu. Většina příchozích dětí již téměř dokázala překonat jazykovou bariéru a našla si nové kamarády. Ve výuce a komunikaci jak s dětmi, tak s jejich zákonnými zástupci nám také úspěšně pomáhají dvě pedagožky původem z Ukrajiny, které na naší škole nyní pracují.

Aktuálně se chystáme navázat spolupráci s ukrajinskou psycholožkou. Věříme, že její působení směrem k dětem, případně k jejich zákonným zástupcům, bude pro ně v této nelehké době přínosem.


Aktualita je zařazená v kategoriích: