Slavnosti slabíkáře

Na konci listopadu nastal dlouho očekávaný den, kterého jsme se nemohli dočkat. Prokázali jsme své čtenářské dovednosti a také dokázali, že už jsme správní prvňáci.

Zazpívali jsme si písničky, zarecitovali básničky, zatančili a přečetli krátkou větu. Odměnou jsme dostali vytoužený slabikář, písanku a byli pasováni na prvňáčky a na čtenáře slabikáře. Moc jsme si to všichni užili.

Za všechny prvňáčky a paní učitelky
Olga Harajová.Aktualita je zařazená v kategoriích: