Školní fórum 2024

První ročník Školní fóra, jež pořádá město Mikulov v rámci projektu Zdravé město, proběhl v úterý 20. 2. 2024. V kino klubu města se sešlo 25 vybraných zástupců žáků naší školy, aby prezentovali náměty na zlepšení života ve škole a ve městě. 

Objevilo se mnoho dobrých nápadů a nastal čas pro vybrání těch, které se žákům jevily jako nejdůležitější. Ke všem podnětům se na místě vyjádřili za školu pan ředitel Mgr. Pokorný a za město paní starostka Mgr. Sobotková. Žáci tak hned dostali informace, zda by bylo možné jejich návrhy zrealizovat.

Jaké nápady se tedy probojovaly do finále?
Ve škole by si žáci přáli automaty na potraviny a školní potřeby, více elektroniky do výuky (tablety), klimatizaci tříd, vytvořit relaxační zóny, více prostoru u skříněk v šatně, rekonstrukci záchodů.
Ve městě si přejí zvýšit bezpečnost cesty na Svatý kopeček, chybí jim fast food, farmářské trhy, obchodní centrum, odpadkové koše, pumptrack a skatepark, running sushi bar a navrhují zlepšit veřejné osvětlení.

No a teď bude na žácích 2. stupně, aby prostřednictvím Edupage podpořili svým hlasováním náměty na zlepšení, které považují za nejlepší.

Příští rok se akce bude opakovat s tím, že se vyhodnotí, zda se některé letošní nápady podařily uskutečnit.
Aktualita je zařazená v kategoriích: