Příběhy našich sousedů

Zajímavé a dojemné životní příběhy, silné emoce a jedinečná atmosféra to byl páteční podvečer dne 15.3. 2024 v břeclavské synagoze. Proběhla zde závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, do kterého se zapojilo 7 žákovských týmů z Břeclavska.

Naši školu reprezentovali žáci osmých a devátých tříd Matěj Jan Minařík, Nela Nováková, Erik Rakovský, Marie Ježková a Terezie Nezbedová. Projektu se věnovali půl roku, během kterého si našli svého pamětníka a natočili jeho životní příběh. Ten následně zpracovali do prezentace a vytvořili k němu animaci.

Děkujeme paní starostce Jitce Sobotkové za umožnění se projektu zúčastnit a panu řediteli Miroslavu Pokornému za důvěru a podporu.

Našemu skvělému žákovskému týmu děkuji za spolupráci a za krásnou a přínosnou práci.
Radka Mikulcová


Vyjádření Matěje Minaříka k práci na projektu:
Pro mě projekt Příběhy našich sousedů znamenal velkou příležitost naučit se základy animace, pracovat v týmu a také prezentovat. I když jsem ze začátku měl obavy z časové náročnosti a obtížnosti animace, časem se díky našemu přátelskému týmu a vedení staly z obav očekávání. Jak se nám projekt povede? Jaké bude mít ohlasy? Představy se naplnily, projekt je úžasný a šíří příběhy, které mohly jinak upadnout v zapomnění. Dává příležitost veřejnosti vyslechnout si osudy, jež sice nebyly ve světovém měřítku důležité, ale nenávratně dokreslovaly dobu. Jedním slovem za tuhle příležitost “Děkuji”.

Bližší informace k akci, fotografie a výslednou prezentaci naleznete v odkazech:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/breclavsko-15-3-2024/
https://www.pribehynasichsousedu.cz/breclavsko-jih/breclavsko-jih-2023-2024/
https://www.canva.com/design/DAF6yzL3La0/UQ60zPtaMOOLApXCOAlI6A/edit?utm_content=DAF6yzL3La0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Aktualita je zařazená v kategoriích: