Projektový týden VODA u druháčků

Hned první týden, kdy jsme se po dlouhé době vrátili do naší třídy k prezenční výuce, se točil kolem samé vody. Tématu voda jsme se s naší paní učitelkou V. Ondrůjovou a paní asistentkou M. Babicovou věnovali v rámci hodin prvouky, čtení, výtvarné výchovy a pracovních činností.

Na úvod jsme se podívali na pěkný poučný film a založili jsme si jednoduchý pokus zaměřený na pozorování odpařování vody, a to za různých přírodních podmínek.  Dále jsme si ve skupinkách vyrobili papírový model nekonečného koloběhu vody v přírodě. Společně jsme si také zarýmovali a složili několik povedených veršů k tomuto poutavému tématu.

Ovšem vyvrcholením celého týdne byla ukázka několika zajímavých pokusů, jejichž provedení se ujal náš pan zástupce J. Souchop, a musíme uznat, že k tomu přistoupil opravdu velmi zodpovědně. :)) Přinesl si do třídy malou provizorní laboratoř a postupně nás všechny přesvědčil, že s vodou lze provádět nespočet zajímavých kouzel, nad kterými jsme mnohdy zůstali stát s otevřenou pusou. Abychom jen nečinně nekoukali, úspěšně jsme panu učiteli asistovali. Dokázali jsme ponořit papírový kapesník pod vodní hladinu, aniž by se nasákl vodou. Vylovili jsme minci ze dna akvária plného vody, aniž bychom si namočili ruce. A také jsme naučili plavat vajíčko. Nejvíce se nám líbil pokus, kdy se dvě různé tekutiny samy přemístily z jedné sklenice do druhé. To jsme dokonce poprosili pana učitele, aby nám tento pokus zopakoval, tak moc se nám to líbilo. A opravdu se to povedlo i napodruhé. Nakonec jsme vystřihly z papíru květiny i s okvětními lístky a ty nám na vodní hladině jako zázrakem rozkvetly. Pochopili jsme, že voda je opravdu kouzelná. 

O našem nadšení z celého týdne svědčí i to, že jsme ihned po návratu ze školy začali provádět některé z pokusů také doma, k radosti našich rodičů. A při pátečním rozloučení jsme se shodli na tom, že ten týden utekl prostě jako voda.

Na závěr bychom se rádi pochlubili svými krátkými veršíky. Bylo to naše první společné veršování a vcelku jsme se u toho zapotili, ale nějaké rýmy se nám snad přece jen podařily:

Voda, voda, vodička,
někdy je z ní pářička.
Mráček Háček nemá vodu.
Voda teče z vodovodu.

Voda, voda, vodička,
těče z potůčka.

Voda, voda v přírodě,
rybky plavou ve vodě.

Voda, všude samá voda,
ve vodě plave ryba.

Voda teče v jezeře,
rybář chytil úhoře. 


Druháci, ZŠ Hraničářů

Více fotografií lze zhlédnout ve FOTOGALERII.

Aktualita je zařazená v kategoriích: