Lyžařský výcvik Hrubá Voda 2022

Pobyt na lyžařských a snowboardových kurzech zahájili příslušnice a příslušníci vyšších ročníků, tedy zejména 7., 8., a 9. a to od 16. – do 21. ledna 2022.  Pro sjezdový výkvět školy bylo vybráno perfektně vybavené lyžařské středisko Hrubá Voda, které sice nemůžeme zcela počítat mezi vysokohorské (i když se celkem běžně na vrcholech pohybujeme v nadmořské výšce 557 m), ale svými službami je hojně využívané mnohými, a to i reprezentačními, družstvy.

Přesun z Mikulova do cílové destinace vždy vede přes Olomouc a jeho skvěle zásobované obchodní centrum, kde si frekventanti této sportovní akce doplnili své zásoby vitamínů, energetických gelů a iontových nápojů. Převládaly výrobky následujících firem: KFC, Big Sake, Panda a Trdlokafe.

Přesun do střediska byl bezproblémový a po ubytování byl kurz zahájen rozkazem, kde se lyžaři a snowboardisté dozvěděli rozpis tréninkových dávek, stravovací rozvrh a čas určený pro regeneraci organismu. Bohužel již během první noci se ukázalo, že někteří přemotivovaní sjezdaři do sebe nacpali tak velké množství podpůrných dovolených látek, že asistent lékaře výpravy musel uprostřed noci řešit jejich zažívací potíže.

V pondělí 17. 1. 2022 začal regulérní program, během kterého byli žáci rozděleni do tří lyžařských a dvou snowboardových družstev. Žáky s největším potenciálem pro zlepšení vedla hledačka talentů Pavlínka Filuzstková, středně výkonné sjezdaře si vzal pod svá křídla vedoucí kurzu Roland Odehnal a sportovně laděných lyžařů se ujala zbrusu nová, aktuálními poznatky z teorie lyžování nabytá, Jitka Švestková. Uvedení do prvních frontsidovych a backsidových oblouků snowboardových elévů měla na starosti velezkušená Janička Panáčková a jízdu po hranách prkna se zdatnými SNB jezdci procvičoval Jiří Souchop. 

Výcvik probíhal dle stanoveného programu a zkušenější sjezdaři se každou jízdou zlepšovali, ti méně zkušení se každou minutou více osmělovali. Musíme si ale přiznat, že i přes nesmírnou snahu obou skupin a entuziastický přístup k výcviku ze strany instruktorů, se žáci jak na svahu, tak i na vleku dostávali občas do oblastí zvýšené gravitace, která je nemilosrdně stahovala na zem. Naštěstí fyzická připravenost a zaujetí pro jízdu zajistily, že žádný z pádů neskončil úrazem.

V úterý 18. 1. 2022 po odpoledním výcviku došlo k politováníhodné události. Frekventanti našeho kurzu podávali na svahu tak fyzicky náročné výkony, že pouze s vypětím všech sil se doplazili do restaurace (nacházející se v těsné blízkosti svahu) na plánovanou energeticky bohatou svačinu. Bohužel deficit uhlohydrátů, vlákniny, iontů a stopových prvků v tělech našich borkyň a borců byl tak velký, že došlo k pozření nejenom naší svačiny, ale byla kompletně zlikvidována i svačina druhé základní školy ze Znojma, která se stravovala ve stejném režimu. Vedoucímu kurzu dalo velkou práci vzniklou situaci urovnat tak, aby i nadále mohl probíhat výcvik obou škol v jednom areálu. Teprve vzájemná písemná komunikace mezi zřizovateli obou škol tento nepříjemný incident urovnala.

Bohužel část energie, která měla být zcela využita na svahu, byla přenesena na ubytování, kde došlo během večerních hodin k jejímu explozivnímu projevu. Odnesly to vnitřní dveře, které byly částečně zdemolovány. Usvědčený viník si z hor odveze nejenom tučnou fakturu v řádu tisíců Kč, ale i vědomí, že tyto hory byly s touto základní školou pro něho ty poslední.  

 Ve středu 19. 1. 2022 byl výcvik již v takové fázi, že našim instruktorům komentujícím výkony svých svěřenců na svahu nezbývalo vypouštět z úst nic jiného než: „To je pecka!  Dokonalé! Na hraně možností! To mi spadl kámen vod srdce!“ Musíte uznat, že lepší průběh kurzu jsme si nemohli ani představit.

Po takovém vyčerpávajícím galapředstavení na svahu vedoucí kurzu moudře stanovil středeční odpoledne za odpočinkové, v jehož rámci veškeré mužstvo uskuteční lehký kondiční výšlap na nedalekou zříceninu středověkého hradu Hluboký. Cesta vedla rozmanitou krajinou a zanedlouho jsme stanuli v místech bývalé tvrze ze 14. století. Bohužel předchozí majitel markrabě Jan Jindřich nezajistil vhodné občerstvení, a tak žáci ve zbytcích hodovní síně nepohrdli laskominami, které byly obsahem jejich kapes. Posilněni a kulturně naplněni jsme se odebrali nazpět. Nyní ale začalo malé drámo, protože cesta zpět vedla z celkem prudkého kopce a byla pokryta zbytky sněhu a blátem. Mnozí žáci se již viděli, jak se do hotelu vracejí v oblečení, které během sekundy změnilo barvu na hnědou. K tomuto jevu naštěstí došlo pouze ve dvou případech a rozsah pohromy nebyl nikterak rozsáhlý.

Čtvrteční výcvik 20. 1. 2022 byl ve znamení plynulejšího sjíždění a odpolední individuální pilování získaných sjezdových dovedností probíhalo v menších skupinkách.

Nedílnou součástí kurzovních večerů byly přednášky na obvyklá témata: Chování a bezpečnost na horách, Pravidla FIS, Výstroj a výzbroj.

Vzhledem k teplotním a klimatickým podmínkám můžeme konstatovat, že pracovníci Ski resortu Hrubá voda odvedli výbornou práci a bylo o nás bezvadně postaráno. Také chci poděkovat nejzkušenějším sjezdařům, tedy žákům 9. tříd, kteří nejen oplývali velice kultivovaným chováním, dobrými sportovními výkony, ale byli i prodlouženou rukou svým instruktorům.

Celkově byl kurz parádní (s jednou drobnou pižkou) a troufám si tvrdit, že drtivá většina účastníků byla spokojena. 


A jak se našim lyžařům i snowbordistům dařilo, na to se můžete podívat v naší FOTOGALERIIAktualita je zařazená v kategoriích: