Inovace ve vzdělávání

Naše škola se účastní projektu "Inovace ve vzdělávání", jehož cílem je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Popis projektu:
Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
Název projektu: „Inovace ve vzdělávání“
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007138
Fond: ESIF (neinvestiční)

Zvyšování kvality:
- vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, ŠD

Rovný přístup:

- školní psycholog ZŠ
- kariérový poradce ZŠ
- inovativní vzdělávání dětí v ZŠ, ŠD
- odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

 


Připojené soubory

22.3.2024 Inovace ve vzdělávání zobrazit dokument [182 kB]
Aktualita je zařazená v kategoriích: