EU peníze školám

Škola se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání" v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

Projekt vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a je zcela financován z ESF (evropský sociální fond) bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele. Podařilo se vypracovat projekt, který byl v září 2011 schválen. Byl sestaven realizační tým, který na projektu začíná pracovat. Přidělené prostředky budou použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti a přírodních věd. Už nyní se tedy žáci mohou těšit na nové vybavení školy učebními pomůckami.Aktualita je zařazená v kategoriích: