Podpora společného vzdělávání

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006678 s názvem "Podpora společného vzdělávání", který byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt byl zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činila 925 446,- Kč.


Aktualita je zařazená v kategoriích: