Modernizace jazykové učebny

Název projektu: Modernizace jazykové učebny na Základní škole Mikulov, Hraničářů 617 E. Projekt je financován EU.

Operační program:                   Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:        CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004096


Příjemce dotace:                      Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace


Výzva:                                      46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4


Specifický cíl:                           SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Celkové náklady:                     3 533 992,00 Kč

Dotace:                                    3 180 592,80 Kč   Stručný popis projektu:


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, čehož chce žadatel dosáhnout za pomocí nových metod výuky, moderních technologií a vylepšení výuky cizích jazyků. V rámci projektu dojde k modernizaci jazykové učebny, nákupu příslušného vybavení a didaktických pomůcek pro výuku odborných předmětů cizí jazyky (AJ, NJ, RJ), rovněž bude nakoupen nový nábytek do dané učebny. Škola je plně bezbariérově zajištěna.

Doba realizace projektu je do 29. 2. 2020.


Aktualita je zařazená v kategoriích: