pracovní zařazení třídní učitel(ka)
  e-mail 
Babicová Martina  asistentka pedagoga    
babicova@zsmikulov.cz
Bc. Bábíček Miroslav  učitel    
babicek@zsmikulov.cz
Mgr. Bělohlávková Vladimíra  učitelka   I. A 
belohlavkova@zsmikulov.cz
Mgr. Bilíková Svatava  učitelka  III. A 
bilikova@zsmikulov.cz
Mgr. Bravencová Veronika  učitelka, speciální pedagožka  III. C 
bravencova@zsmikulov.cz
Mgr. Buchtová Radka  učitelka  IV. B 
buchtova@zsmikulov.cz 
Brychtová Miluše  asistentka pedagoga  
brychtova@zsmikulov.cz 
Mgr. Ciklová Alena  učitelka, metodička prevence  II. B 
ciklova@zsmikulov.cz 
Dočekalová Miroslava  vychovatelka   docekalova@zsmikulov.cz 
Mgr. Feilerová Lucie  učitelka  VI. B 
feilerova@zsmikulov.cz 
Filusztková Pavla  vychovatelka   filusztkova@zsmikulov.cz
Fojtíková Jana  asistentka pedagoga   fojtikova@zsmikulov.cz
Mgr. Hatzl Irma učitelka V. B 
hatzl@zsmikulov.cz 
Mgr. Hégrová Renata učitelka  VII. B 
hegrova@zsmikulov.cz 
Hrabal Tesárková Šárka  asistentka pedagoga   tesarkova@zsmikulov.cz
Mgr. Chmelinová Marie učitelka  I. C 
chmelinova@zsmikulov.cz
Mgr. Ibrahim Veronika učitelka 
ibrahim@zsmikulov.cz
Jadrná Lenka, MBA  asistentka pedagoga   jadrna@zsmikulov.cz 
Ing. Jeřábek Jaroslav  učitel   jerabek@zsmikulov.cz 
Kadlčík Přemysl  učitel   kadlcik@zsmikulov.cz 
Mgr. Kmentová Lucie  učitelka   kmentova@zsmikulov.cz 
Kočíková Jitka  asistentka pedagoga   kocikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Knoflíčková Martina  učitelka VIII. A 
knoflickova@zsmikulov.cz
Mgr. Mach Ludvík  školní asistent   mach@zsmikulov.cz
Mgr. Masaříková Hana  učitelka V. A 
masarikova@zsmikulov.cz  
Mgr. Mikulcová Radka  učitelka  IX. A 
mikulcova@zsmikulov.cz
Mgr. Odehnal Roland  učitel VI. A 
odehnal@zsmikulov.cz 
Mgr. Ondrůjová Vladimíra  učitelka II. A ondrujova@zsmikulov.cz 
Mgr. Panáčková Jana  učitelka VIII. B panackova@zsmikulov.cz 
Pešková Vendula  vychovatelka, asistentka pedagoga   peskova@zsmikulov.cz 
Bc. Podsedníková Tamara  vychovatelka, asistentka pedagoga   podsednikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Pokorný Miroslav  ředitel
pokorny@zsmikulov.cz 
Bc. Peřinová Kateřina  učitelka
perinova@zsmikulov.cz 
PhDr. Řezáčová Eva  učitelka
rezacova@zsmikulov.cz 
Mgr. Souchop Jiří  zástupce ředitele
souchop@zsmikulov.cz 
PaedDr. Shromáždilová Dagmar  učitelka VII. A 
shromazdilova@zsmikulov.cz
Mgr. Směřičková Stanislava 
učitelka 
IV. A  smerickova@zsmikulov.cz
Stojaspalová Marcela vychovatelka   stojaspalova@zsmikulov.cz
Mgr. Šebestová Lenka  učitelka IX. B  sebestova@zsmikulov.cz 
Bc. Šrámková Markéta  asistentka pedagoga
sramkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Švestková Jitka  učitelka I. B  svestkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Trávníčková Hana  učitelka, výchovná poradkyně
travnickova@zsmikulov.cz 
Mgr. Widholmová Jarmila  učitelka III. B 
widholmova@zsmikulov.cz