pracovní zařazenítřídní učitel(ka)
  e-mail 
Babicová Martina asistentka pedagoga   
babicova@zsmikulov.cz
Bezuhla Iryna asistentka pedagoga   
bezuhla@zsmikulov.cz
Mgr. Bilíková Svatava učitelka V. A 
bilikova@zsmikulov.cz
Mgr. Bravencová Veronika učitelka, speciální pedagožka V. C 
bravencova@zsmikulov.cz
Brychtová Miluše školní asistentka 
brychtova@zsmikulov.cz 
Mgr. Buchtová Radka učitelka II. B 
buchtova@zsmikulov.cz 
Mgr. Ciklová Alena učitelka, metodička prevence IV. B 
ciklova@zsmikulov.cz 
Mgr. Černá Dagmar speciální pedagog 
cerna@zsmikulov.cz 
Dočekalová Miroslava vychovatelka docekalova@zsmikulov.cz 
Mgr. Feilerová Lucie učitelka VIII. B 
feilerova@zsmikulov.cz 
Mgr. Feráková Darina učitelka III. B 
ferakova@zsmikulov.cz 
Ing. Filusztková Eva asistentka pedagoga filuev@zsmikulov.cz
Filusztková Pavla vychovatelka filusztkova@zsmikulov.cz
Fojtíková Jana asistentka pedagoga fojtikova@zsmikulov.cz
Mgr. Harajová Olgaučitelka 0. A 
harajova@zsmikulov.cz 
Mgr. Hégrová Renataučitelka IX. B 
hegrova@zsmikulov.cz 
Hrabal Tesárková Šárka asistentka pedagoga tesarkova@zsmikulov.cz
Mgr. Chmelinová Marieučitelka III. C 
chmelinova@zsmikulov.cz
Mgr. Ibrahim Veronikaučitelka 
ibrahim@zsmikulov.cz
Jadrná Lenka, MBA asistentka pedagoga jadrna@zsmikulov.cz 
Ing. Jeřábek Jaroslav, Ph. D. učitel VI. Ajerabek@zsmikulov.cz 
Kadlčík Přemysl učitel kadlcik@zsmikulov.cz 
Kléberová Alena asistentka pedagoga 
kleberova@zsmikulov.cz
Mgr. Kmentová Lucie učitelka 
kmentova@zsmikulov.cz
Mgr. Knoflíčková Martina učitelka 
knoflickova@zsmikulov.cz
Kočíková Jitka asistentka pedagoga kocikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Kuncová Kateřina školní psycholog
kuncova@zsmikulov.cz
Bc. Linhartová Anna asistentka pedagoga linhartova@zsmikulov.cz 
Mgr. Mach Ludvík učitel mach@zsmikulov.cz
Mgr. Masaříková Hana učitelka *)II. A 
masarikova@zsmikulov.cz  
Mgr. Michlovská Lucie učitelka
michlovska@zsmikulov.cz  
Mgr. Mikulcová Radka učitelka VII. A 
mikulcova@zsmikulov.cz
Mgr. Nováková Zdeňkaučitelka 
Mgr. Odehnal Roland učitelVIII. A 
odehnal@zsmikulov.cz 
Mgr. Ondrůjová Vladimíra učitelkaIV. Aondrujova@zsmikulov.cz 
Mgr. Panáčková Jana učitelkapanackova@zsmikulov.cz 
Pešková Vendula vychovatelka peskova@zsmikulov.cz 
Mgr. Podsedníková Tamara vychovatelka podsednikova@zsmikulov.cz 
Mgr. Pokorný Miroslav ředitel
pokorny@zsmikulov.cz 
PhDr. Řezáčová Eva učitelka
rezacova@zsmikulov.cz 
PaedDr. Shromáždilová Dagmar učitelkaIX. A 
shromazdilova@zsmikulov.cz
Mgr. Schmid David 
učitel 
 schmid@zsmikulov.cz
Mgr. Směřičková Stanislava 
učitelka 
I. A smerickova@zsmikulov.cz
Mgr. Souchop Jiří zástupce ředitele
souchop@zsmikulov.cz 
Mgr. Šebestová Lenka učitelkaVII. B sebestova@zsmikulov.cz 
Bc. Šrámková Markéta asistentka pedagoga
sramkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Švestková Jitka učitelkaIII. B svestkova@zsmikulov.cz 
Mgr. Trávníčková Hana učitelka, výchovná poradkyně *)VI. B 
travnickova@zsmikulov.cz 
Vymyslická Jarmilaasistentka pedagoga vymyslicka@zsmikulov.cz 
Mgr. Widholmová Jarmila učitelka *)V. B 
widholmova@zsmikulov.cz 
Mgr. Zvonková Jana  učitelkaI.B 
zvonkova@zsmikulov.cz 
 
*)  pedagogický pracovník s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky