Výsledky zápisu do 1. tříd

V přiloženém dokumentu naleznete výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. Seznam žáků je zveřejněn dle veřejného kódu přihlášky. 

celá aktualita

Návrat žáků 1. stupně do školy

Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně vrátí k prezenční výuce, a to tzv. rotační formou. V lichý týden bude do školy docházet jedna polovina celých tříd (v našem případě šest) a druhá polovina bude vzdělávána distančně. V sudých týdnech se třídy mezi sebou vymění.

celá aktualita

Péče o děti zdravotníků ... od 27. února 2021

Z důvodu prodloužení nouzového stavu v České republice, vyhlášenému kvůli pandemii koronaviru COVID-19, nařídila vláda České republiky krajům opět stanovit školy nebo školská zařízení, která jsou určena k vykonávání nezbytné péče o děti od 3 do 10 let v době od 27. 2.. do 21. 3. 2021 dle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021. Naše škola patří mezi vybrané.

celá aktualita

Jarní prázdniny

Ve dnech 22. - 26.2.2021 probíhají jarní prázdniny. V provozu nebude žádné oddělení školní družiny a jídelna vaří pouze pro cizí strávníky.


Předání výpisu vysvědčení

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí připadá v letošním roce na 28.1.2021. Žákům 1. a 2. ročníků předají výpis vysvědčení třídní učitelky v rámci běžné prezenční výuky. Pro ostatní žáky (3. - 9. třídy) budou výpisy vysvědčení připraveny u třídních učitelů, kteří jim je předají ihned po jejich návratu do školy. 
S klasifikací za 1. pololetí se žáci i rodiče mohou seznámit prostřednictvím EduPage. 


Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd

Ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 16.00 se v přízemí budovy školy uskuteční schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd s třídními učitelkami těchto tříd a vedením školy, na kterou všechny rodiče našich budoucích prvňáčků srdečně zveme.

celá aktualita

Floorbalové soustředění

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě, kterém v minulém školním roce navštěvovalo kroužek florbalu, zúčastnilo florbalového tábora ve dnech 19. - 23. 8. 2020 čtěte více na stránkách florbalového klubu FRC Mikulov.


Sdělení pro cizí strávníky

Od pondělí 3. srpna 2020 zahajuje školní kuchyně provoz i pro cizí strávníky. Máte-li zájem o odběr obědů, proveďte, prosím, 31. července jejich objednávku, případně kontaktujte vedoucího školní kuchyně p. Slámu na slama@zsmikulov.cz.


  • od 24.1.2021

Předání výpisu vysvědčení

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí připadá v letošním roce na 28.1.2021. Žákům 1. a 2. ročníků předají výpis vysvědčení třídní učitelky v rámci běžné prezenční výuky. Pro ostatní žáky (3. - 9. třídy) budou výpisy vysvědčení připraveny u třídních učitelů, kteří jim je předají ihned po jejich návratu do školy. 
S klasifikací za 1. pololetí se žáci i rodiče mohou seznámit prostřednictvím EduPage.