Zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1.9.2021 začíná nový školní rok. Rádi bychom žáky i zákonné zástupce informovali o průběhu prvních školních dnů s ohledem na aktuální situaci a vládní nařízení/doporučení.

celá aktualita

Hřiště otevřené pro veřejnost

Od pondělí 31.5.2021 bude pro veřejnost otevřen venkovní sportovní areál naší školy. Vstup do areálu je zdarma, otevřený bude do konce října 2021. 

celá aktualita

Návrat žáků 1. stupně do školy

Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně vrátí k prezenční výuce, a to tzv. rotační formou. V lichý týden bude do školy docházet jedna polovina celých tříd (v našem případě šest) a druhá polovina bude vzdělávána distančně. V sudých týdnech se třídy mezi sebou vymění.

celá aktualita

Péče o děti zdravotníků ... od 27. února 2021

Z důvodu prodloužení nouzového stavu v České republice, vyhlášenému kvůli pandemii koronaviru COVID-19, nařídila vláda České republiky krajům opět stanovit školy nebo školská zařízení, která jsou určena k vykonávání nezbytné péče o děti od 3 do 10 let v době od 27. 2.. do 21. 3. 2021 dle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021. Naše škola patří mezi vybrané.

celá aktualita

Jarní prázdniny

Ve dnech 22. - 26.2.2021 probíhají jarní prázdniny. V provozu nebude žádné oddělení školní družiny a jídelna vaří pouze pro cizí strávníky.


Předání výpisu vysvědčení

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí připadá v letošním roce na 28.1.2021. Žákům 1. a 2. ročníků předají výpis vysvědčení třídní učitelky v rámci běžné prezenční výuky. Pro ostatní žáky (3. - 9. třídy) budou výpisy vysvědčení připraveny u třídních učitelů, kteří jim je předají ihned po jejich návratu do školy. 
S klasifikací za 1. pololetí se žáci i rodiče mohou seznámit prostřednictvím EduPage. 


Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd

Ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 16.00 se v přízemí budovy školy uskuteční schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd s třídními učitelkami těchto tříd a vedením školy, na kterou všechny rodiče našich budoucích prvňáčků srdečně zveme.

celá aktualita

Floorbalové soustředění

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě, kterém v minulém školním roce navštěvovalo kroužek florbalu, zúčastnilo florbalového tábora ve dnech 19. - 23. 8. 2020 čtěte více na stránkách florbalového klubu FRC Mikulov.


Sdělení pro cizí strávníky

Od pondělí 3. srpna 2020 zahajuje školní kuchyně provoz i pro cizí strávníky. Máte-li zájem o odběr obědů, proveďte, prosím, 31. července jejich objednávku, případně kontaktujte vedoucího školní kuchyně p. Slámu na slama@zsmikulov.cz.


  • od 24.1.2021

Předání výpisu vysvědčení

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí připadá v letošním roce na 28.1.2021. Žákům 1. a 2. ročníků předají výpis vysvědčení třídní učitelky v rámci běžné prezenční výuky. Pro ostatní žáky (3. - 9. třídy) budou výpisy vysvědčení připraveny u třídních učitelů, kteří jim je předají ihned po jejich návratu do školy. 
S klasifikací za 1. pololetí se žáci i rodiče mohou seznámit prostřednictvím EduPage.