Jednodenní stávka 27. listopadu

Zaměstnanci naší školy se rozhodli zapojit do stávky vyhlášené školskými odbory na pondělí 27. listopadu 2023.

celá aktualita

Rodičovská kavárna

Zveme rodiče dne 19.10. v 17 hodin na 1. rodičovskou kavárnu v prostorách naší školy na téma „Jak se propojit s dnešními dětmi“ ve spolupráci s Hopeforkids a ve společnosti dobrého šálku kávy, čaje a drobného občerstvení. Seminář i občerstvení je zdarma.

celá aktualita

Hřiště otevřené pro veřejnost

Od 20.4.2023 je pro veřejnost otevřen venkovní sportovní areál naší školy. Vstup do areálu je zdarma, otevřený bude do konce října 2023.  

celá aktualita

Jednodenní velikonoční prázdniny

Na čtvrtek 6.4.2023 připadají jednodenní velikonoční prázdniny, v provozu nebude žádné oddělení školní družiny. Naše kuchyně vaří v tento den pouze pro cizí strávníky.
Přejeme všem klidné prožití Velikonoc. 


Veselé učeníčko

Zveme děti v předškolním věku a jejich rodiče do naší školy na Veselé učeníčko, které letos proběhne již podruhé, a to ve čtvrtek  9. 3. od 16.30 hod. 

celá aktualita

4.A dřepuje

Znáte pořekadlo: Komu se nelení…? Proto jsme se rozhodli zapojit do listopadové dřepovací výzvy on-line tělocvičny “Železná koule”.  Každé ráno, během dopoledního vyučování, si v naší třídě nastavíme stopky a dřepujeme.

celá aktualita

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve středu 8.6.2022 se uskutečnilo setkání s rodiči budoucích prvňáčků. Na této schůzce rodiče obdrželi spoustu důležitých informací a také několik formulářů, např. zápisový lístek do družiny či přihlášku ke stravování.

celá aktualita

Jednodenní pololetní prázdniny

V pátek 4.2.2022 mají žáci pololetní prázdniny. V provozu nebude žádné oddělení školní družiny, naše jídelna vaří pouze pro cizí strávníky. Ledová plocha bude v tento den otevřena pro veřejnost stejně jako o víkendových dnech.


Zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1.9.2021 začíná nový školní rok. Rádi bychom žáky i zákonné zástupce informovali o průběhu prvních školních dnů s ohledem na aktuální situaci a vládní nařízení/doporučení.

celá aktualita

Návrat žáků 1. stupně do školy

Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně vrátí k prezenční výuce, a to tzv. rotační formou. V lichý týden bude do školy docházet jedna polovina celých tříd (v našem případě šest) a druhá polovina bude vzdělávána distančně. V sudých týdnech se třídy mezi sebou vymění.

celá aktualita

Péče o děti zdravotníků ... od 27. února 2021

Z důvodu prodloužení nouzového stavu v České republice, vyhlášenému kvůli pandemii koronaviru COVID-19, nařídila vláda České republiky krajům opět stanovit školy nebo školská zařízení, která jsou určena k vykonávání nezbytné péče o děti od 3 do 10 let v době od 27. 2.. do 21. 3. 2021 dle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021. Naše škola patří mezi vybrané.

celá aktualita

Předání výpisu vysvědčení

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí připadá v letošním roce na 28.1.2021. Žákům 1. a 2. ročníků předají výpis vysvědčení třídní učitelky v rámci běžné prezenční výuky. Pro ostatní žáky (3. - 9. třídy) budou výpisy vysvědčení připraveny u třídních učitelů, kteří jim je předají ihned po jejich návratu do školy. 
S klasifikací za 1. pololetí se žáci i rodiče mohou seznámit prostřednictvím EduPage. 


Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd

Ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 16.00 se v přízemí budovy školy uskuteční schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd s třídními učitelkami těchto tříd a vedením školy, na kterou všechny rodiče našich budoucích prvňáčků srdečně zveme.

celá aktualita

Floorbalové soustředění

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě, kterém v minulém školním roce navštěvovalo kroužek florbalu, zúčastnilo florbalového tábora ve dnech 19. - 23. 8. 2020 čtěte více na stránkách florbalového klubu FRC Mikulov.


  • od 24.1.2021

Předání výpisu vysvědčení

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí připadá v letošním roce na 28.1.2021. Žákům 1. a 2. ročníků předají výpis vysvědčení třídní učitelky v rámci běžné prezenční výuky. Pro ostatní žáky (3. - 9. třídy) budou výpisy vysvědčení připraveny u třídních učitelů, kteří jim je předají ihned po jejich návratu do školy. 
S klasifikací za 1. pololetí se žáci i rodiče mohou seznámit prostřednictvím EduPage.