Hokejový turnaj

V pátek 27. 1. 2023 všichni ti, kteří ve světovém měřítku v hokejové branži něco znamenají, zaměřili svoji pozornost na souřadnice 48.8040128N, 16.6311869E. Vy poměrů znalí víte, že se jedná o proslulou líheň hokejových talentů obého pohlaví, tedy školní kluziště ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E.

celá aktualita

Ukrajinské Vánoce v naší škole

Naši školu navštěvuje řada žáků z ukrajinských oblastí postižených válkou. Zároveň na naší škole působí dvě ukrajinské učitelky, které se již staly nedílnou součástí našeho pedagogického sboru: paní Iryna Bezuhla z oděsské školy a paní Marina Sakada z kyjevské školy. A právě ony se rozhodly přiblížit našim žákům ukrajinské vánoční tradice a ve čtvrtek 12. ledna pro nás společně s ukrajinskými žáky připravily pěkný vánoční program.  

celá aktualita

Návštěva u seniorů

Ve středu 21. 12. 2022 šli žáci 9. tříd zazpívat směs vánočních písní a koled klientům G-centra a Domu pečovatelské služby Pod Strání. Písně si připravili v hodinách hudební výchovy s p. uč. Dagmar Shromáždilovou. Na flétnu je doprovodila asistentka Anna Linhartová a žákyně 9. třídy Karolína Procházková.

celá aktualita

Vánoční Vídeň

Ve středu 8. 12. 2022 v 9 hodin odjela skupina žáků 8. – 9. tříd autobusem na poznávací zájezd do Vídně. První zastávka byla v Schőnbrunnu – císařském letním sídle Habsburků. 

celá aktualita

Rozsvícení vánočního stromku

První adventní neděli 27.11.2022 se na mikulovském náměstí rozezněly vánoční melodie při rozsvěcování vánočního stromu. Nesmazatelně se do srdcí, a zejména uší všech posluchačů přítomných na náměstí, vtiskl zpěv našeho nevšedního pěveckého tělesa, které čítalo dle nezávislého zdroje kolem 70 účinkujících povětšinou žáků 2. stupně naší školy.

celá aktualita

Výtvarná soutěž Svatý Martin

Naše základní škola se zapojila do výtvarné soutěže na téma Svatý Martin,  pořádané DDM Mikulov. Ve třech věkových kategoriích se děti snažily ztvárnit tento oblíbený motiv, jak nejlépe uměly. V hodinách výtvarné výchovy tvořily různými technikami a ve skupinkách, dvojicích či individuálně vznikala nádherná díla. 

celá aktualita

Okresní kolo ve stolním tenise

Naše škola se 18.10. zúčastnila okresního kola turnaje ve stolním tenise. Tato soutěž se koná každý rok a je jednou z mnoha konajících se soutěží mezi žáky základních škol. Okresního kola se zúčastnily také ZŠ Valtice, ZŠ Kobylí, ZŠ V. Pavlovice, ZŠ Tvrdonice a pořádající škola ZŠ Břeclav sídlící na Kupkově ulici.

celá aktualita

Listování

Dne 13. 10. 2022 naši školu navštívili herci Věra Hollá a Pavel Oubram s projektem LISTOVÁNÍ. Ten se snaží formou scénického čtení přiblížit divákům vybranou knihu. 

celá aktualita

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno

V úterý 11. října 2022 se žáci čtvrtých tříd vypravili do Hvězdárny a planetária v Brně na vzdělávací program Úžasné planety 2D.

celá aktualita

Pomáháme přírodě

Přírodní rezervace Svatý kopeček je turisty, ale i místními obyvateli, hojně navštěvovaným místem. Ne všichni výletníci se však chovají k přírodě ohleduplně a často v ní zanechávají nepořádek. Žáci naší školy se rozhodli znečištěné přírodě pomoci a zbavit ji odpadků.

celá aktualita

Přeborník v běhu na 50 m

V pátek 30.9.2022 se na naší škole konala sportovní soutěž v běhu na 50 m pro žáky 4. a 5. tříd. Jedná se o každoroční klání, kterého se účastní nejrychlejší běžci ze všech mikulovských základních škol. 

celá aktualita

Přespolák v Břeclavi

Nemožné se stalo skutečností. Po mnohých letech, kdy se reprezentanti Hranclu z různých důvodů (Covid, pokles formy, špatná orientace v terénu, nesouhlasný počet vhodných levých a pravých dolních končetin) neúčastnili závodů v přespolním běhu, se letos blýsklo na lepší časy. 

celá aktualita

Sportovní setkání tří škol

Dne 6. června vycestovalo 12 sportovně nadaných žáků z osmých a devátých tříd ZŠ Hraničářů do Budišova u Třebíče na šestý ročník sportovního setkání tří škol, aby reprezentovali svou školu v různých sportovních aktivitách. Zde své síly změřili se žáky ZŠ Žarošice a právě s hostující ZŠ Budišov. Jako velká podpora s nimi jeli páni učitelé Kadlčík a Odehnal.

celá aktualita

Slavnosti města Mikulova

V sobotu 28. května 2022 za krásného počasí proběhly na Náměstí Slavnosti města Mikulova. Jednou z jejich nejpovedenějších částí byla přehlídka vystoupení žáků mikulovských škol. A protože na Hrancl chodí spousta šikovných dětí, vystupovali jsme také.

celá aktualita

U nás to s 3D tiskem umíme

1. 9. 2020 zahájili žáci naší školy činnost na projektu „Hrancl v pohybu“, který byl součástí mezinárodního projektu Digime financovaného z programu Interreg. Hlavní náplní projektu bylo nejenom pochopení procesu 3D tisku, příprava tiskových souborů či vlastní autorská tvorba tisknutelných modelů, ale také programování a práce s platformou micro:bit.

celá aktualita

Zápis dětí do 1. tříd

26. dubna proběhl v naší škole zápis dětí do 1. tříd. Zákonní zástupci nejdříve vyplnili a podepsali přihlášku a poté si jejich děti mohly zábavnou formou otestovat, co všechno již umí, znají a jak jsou šikovné. 

celá aktualita

Úspěch v recitaci a ve zpěvu

V průběhu měsíce března proběhla na prvním stupni ZŠ Mikulov, Hraničářů třídní kola v recitaci. Nejlepší recitátoři ze třetí a čtvrté třídy postoupili do oblastního kola, které se uskutečnilo 6. dubna v městském kinosále. 

celá aktualita

Za sněhem do Malenovic

Dalším dílem sjezdového seriálu ZŠ Mikulov, Hraničářů 617e byla horská chata P.O.M.A v krásném prostředí Beskyd pod Lysou horou. Po bezproblémovém nalodění na dálniční parník značky Bova, jsme se s celým kurzem přesunuli směrem na Olomouc, kde měl proběhnout kulturní vrchol lyžařského a snowboardového kurzu – tradiční návštěva OC Olympia Olomouc.

celá aktualita

Lyžařský výcvik Hrubá Voda 2022

Pobyt na lyžařských a snowboardových kurzech zahájili příslušnice a příslušníci vyšších ročníků, tedy zejména 7., 8., a 9. a to od 16. – do 21. ledna 2022.  Pro sjezdový výkvět školy bylo vybráno perfektně vybavené lyžařské středisko Hrubá Voda, které sice nemůžeme zcela počítat mezi vysokohorské (i když se celkem běžně na vrcholech pohybujeme v nadmořské výšce 557 m), ale svými službami je hojně využívané mnohými, a to i reprezentačními, družstvy.

celá aktualita

Hokejový turnaj

Tak jsme se po dvou letech dočkali. Kdo? Všichni fanoušci a zapálení hráči nejrychlejší hry světa z proslulé líhně hokejových talentů zvané Hrancl HC 617. I když se v minulé sezoně pilně trénovalo, covidová situace neumožnila realizovat plnohodnotné měření sil mezi stále se zlepšujícími týmy. Proto jsme s nadšením přivítali možnost uspořádat standardní hokejový turnaj, z něhož vyjde vítěz získající Putovní čepel ředitele ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E.

celá aktualita

Jako první na ledě... Zmírňujeme stres

Tento týden se ve sportovním areálu naší školy připravilo mobilní kluziště, které slouží jak žákům mikulovských škol, tak rovněž veřejnosti. Prvními odhodlanými a natěšenými bruslaři byli žáčci naší 3.A a 3.B, kteří se pro bruslařské zápolení rozhodli nejen v rámci tělesné výchovy, ale propojili jej s aktuálním tématem v prvouce - Jak zmírnit stres.

celá aktualita

Školu navštívila Mikulášská družina

Po spoustě měsíců, kdy jsme museli zůstat sami doma, navzájem se nestýkat, nenavštěvovat se, přišla doba, kdy je sice spousta dospělých i dětí nadále nemocných, nicméně i přesto mnoho z nich má zájem udržovat adventní i vánoční tradice. A tak v pondělí 6. 12. 2021 prošla naší školou početná Mikulášská družina.

celá aktualita

Plavání nás vážně baví

Naši žáčci druhých a třetích tříd začali od 8. 9. 2021 navštěvovat plaveckou školu Delfín, která své hodiny vyučuje na plaveckém bazénu v Břeclavi.

celá aktualita

Do zahrady pro záhady

Do zahrady pro záhady se koncem září vypravili žáci 5. a 6. ročníku naší školy. Zúčastnili se výukového programu, který pro ně připravila paní PhDr. Eva Řezáčová ve spolupráci s Bc. Věrou Jungovou ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici v rámci projektu „Labyrint přírody a ráj zahrady“.

celá aktualita

Jarmark 2021

Na naší škole máme mladé podnikatele! Žáci 6. B se před dvěma lety zapojili do projektu Abeceda peněz. Cílem celé akce bylo přiblížit dětem základy finanční gramotnosti: naučit se poznávat peníze, hospodařit s nimi, pracovat se vstupním kapitálem od České spořitelny a tento kapitál se pokusit znásobit. 

celá aktualita

Obrázky pro zdravotníky

Naši žáci se připojili k výzvě DDM Mikulov a podpořili zdravotníky v této nelehké době. Namalovali pro ně několik veselých obrázků, jen tak pro potěšení. 

celá aktualita

Den Země na 1. stupni

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 celý svět oslavil DEN ZEMĚ, letos již po jednapadesáté. Veškeré oslavy ovlivnila aktuální situace týkající se proticovidových opatření a větší veřejné oslavy bohužel nebylo možné uskutečnit. V naší škole jsme se rozhodli připomenout si tento významný svátek a oslavy planety Země formou zábavné hry pro žáky 1. stupně během týdne prezenční výuky.

celá aktualita

Projektový týden VODA u druháčků

Hned první týden, kdy jsme se po dlouhé době vrátili do naší třídy k prezenční výuce, se točil kolem samé vody. Tématu voda jsme se s naší paní učitelkou V. Ondrůjovou a paní asistentkou M. Babicovou věnovali v rámci hodin prvouky, čtení, výtvarné výchovy a pracovních činností.

celá aktualita

Promítání 3D kina

Ve středu 27.1.2021 měli žáci 1. a 2. tříd možnost vydat se na neopakovatelnou výpravu zpátky v čase a doslova se přesunout mezi giganty Patagonie. Děti se seznámily s historií, vývojem i příčinami vymření největších známých dinosaurů na světě a také s neuvěřitelnými paleontologickými objevy moderní doby. 

celá aktualita

Projekt Digime - 3D tisk

Začátkem listopadu 2020 naše škola vstoupila do nové éry, a to do éry aktivního 3D tisku. 

celá aktualita

Sestavení 3D tiskáren

Dalším obrovským krokem v projektu Digime byla dodávka dvou tiskáren Original Prusa I3 MK3S. Pro získání většího vhledu do problematiky 3D tisku jsme zakoupili tiskárny v nesloženém stavu, které musely být nejdříve sestaveny, zkalibrovány, upgradovány a teprve poté se mohlo začít tisknout. První výtisky dle předpokladu nebyly úplně top, ale nadšení bylo obrovské. 

celá aktualita

Návrhy 3D modelů a 3D tisk

V souvislosti s projektem Digime jsme se začali zajímat o softwarovou stránku 3D tisku ještě před dodávkou tiskáren.

celá aktualita

3D pera

Prostorovou činnost v rámci projektu Digime jsme zahájili modelací pomocí 3D per. Práce to byla velice zajímavá, ale nikterak snadná, o čemž se přesvědčili všichni projektoví deváťáci. Tvořili jsme jednoduchá prostorová tělesa a fantazií inspirované objekty.

celá aktualita

Projekt Digime - Plovák s pulzním motorem

Projektovou činnost jsme z důvodu opoždění dodávky nezbytného materiálu (Covid 19) započali konstrukcí modelů jednoduchého plováku s pulzním motorem. K sestrojení plováku nám postačil polystyren a pulzní motor jsme vyráběli ze skleněné nebo měděné trubičky. Energii v obou případech dodávala „turbo“ čajová svíčka.

celá aktualita