Věnujeme vzpomínku...

Nevěřícně a s hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o tom, že nás v úterý 31. ledna nečekaně opustil pan Karel Pavlík, člověk, který po dvě desítky let tvořil tvář i ducha naší školy a nesmazatelně se zapsal do srdcí stovek jejích absolventů a všech spolupracovníků. Bude nám chybět. Díky za vše, pane řediteli. Upřímnou soustrast rodině a všem blízkým.

Kolegyně a kolegové ze ZŠ Hraničářů

celá aktualita

Informace o povinnostech školy

Dne 23. 12. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR nové mimořádné opaření, č.j.: MZCR 14600/2021-26/MIN/KAN, účinné od 3. ledna 2022. Toto opatření reaguje na aktuálně se šířící tzv. mutaci Omikron, která způsobuje onemocnění covid-19.

celá aktualita

Výsledky voleb do školské rady

Dne 5.10.2021 proběhly v naší škole volby do školské rady, které byly vyhlášeny na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu vydaného Radou města Mikulov dne 8. 6. 2005. 

celá aktualita

Volby do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu vydaného Radou města Mikulov dne 8. 6. 2005 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupců žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

celá aktualita