Plán třídních schůzek a konzultačních dnů ve školním roce 2022/2023:

4. 10. 2022 – konzultační den 
15. 11. 2022 – třídní schůzky 
13. 12. 2022 – konzultační den 
7. 3. 2023 – konzultační den 
18. 4. 2023 – třídní schůzky 
30. 5. 2023 – konzultační den   

Třídní schůzky začínají v 16.30 hodin. Konzultace probíhají v době od 15.00 do 17.00 hodin.