Metodička prevence

Metodička prevence sociálně-patologických jevů 
Mgr. Alena Ciklová 
 
Tel. 519 510 587, e-mail: ciklova@zsmikulov.cz  

Oblasti působení metodika prevence sociálně-patologických jevů:

  • Trvalé prohlubování povědomí žáků o sociálně-patologických jevech a následcích, které mohou mít, a to formou dlouhodobých projektů, besed, přednášek, realizací aktivit demonstrující sociálně patologické chování.
  • Řešení konfliktů vznikajících násilnou formou. Nácvik situací, při kterých může dojít ke konfliktu a následně agresivnímu útoku až brutalitě
  • Zabezpečení informovanosti žáků o návykových látkách a zhoubné závislosti na nich
  • Zdůraznění rizik kouření a konzumace alkoholu.
  • Organizování akcí směřujících k oživení zdravého klimatu ve škole, např. sportovní soutěže, školní karneval, školní akademie, besídky.
  • Zlepšování komunikace mezi vrstevníky v rámci školy s využitím pořádání školních akcí, např. výcvikového lyžařského kurzu, školy v přírodě, vodáckého kurzu.
  • Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů (občanská výchova, rodinná výchova).
  • Zkvalitnění komunikace mezi rodiči a školou.


17.10.2021 Program ŠMP pro školní rok 2021/2022 zobrazit dokument [155 kB]
21.1.2021 Program ŠMP pro školní rok 2020/2021 zobrazit dokument [153 kB]