Hřiště otevřené pro veřejnost

Od 30.6.2022 bude pro veřejnost otevřen venkovní sportovní areál naší školy. Vstup do areálu je zdarma, otevřený bude do konce října 2022. 

Areál bude přístupný dle následujícího rozpisu: 

provozní doba v období: 1. 7. 2022 – 31. 08. 2022
   Po – Ne        14.00 – 20.00

provozní doba v období: 1. 9. 2022 – 30. 9. 2022
   Po – Pá        15.00 – 19.00
   So – Ne        14.00 – 19.00 

provozní doba v období: 1. 10. 2022 – 31. 10. 2022
   Po – Pá        15.00 – 18.00
   So – Ne        14.00 – 18.00

Rezervaci hřiště provádějte u správce hřiště na telefonním čísle 728 170 028.


Návštěvníci sportovního areálu musí respektovat základní pravidla provozního řádu:
   -  půjčování sportovních pomůcek zajišťuje správce, který současně dohlíží na dodržování pořádku v prostorách celého areálu
   -  v prostoru celého areálu platí zákaz kouření, požívání alkoholu a psychotropních látek
   -  je zakázána jízda na kole, koloběžce a dalších obdobných prostředcích
   -  do areálu je zakázáno vodění psů a jiných zvířat
   -  vstup do objektu je zakázán mimo vyhrazenou provozní dobu
   -  režim sportovního areálu může být vedením školy upraven v případě pořádání sportovních soustředění
   -  vedení školy si vyhrazuje možnost změny otvírací doby dle klimatických podmínek
Aktualita je zařazená v kategoriích: